Language of document :

Žaloba podaná dne 15. září 2006 - Carpi Badía v. Komise

(Věc F-110/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: José María Carpi Badía (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci: B. Cortese a C. Cortese, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného k jmenování (AIPN) o přidělení žalobci počtu prioritních bodů nedostatečného k jeho povýšení za období pro povýšení 2005 a o jeho nepovýšení za výše uvedené období, potvrzené rozhodnutím ze dne 6. června 2006, kterým byla zamítnuta stížnost žalobce č. R/74/06;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobní důvody a hlavní argumenty uplatňované v této věci jsou skoro shodné s žalobními důvody a hlavními argumenty ve věci F-109/06, jejíž sdělení je zveřejněno v témže čísle Úředního věstníku Evropské unie.

____________