Language of document :

Beroep ingesteld op 15 september 2006 - Carpi Badía / Commissie

(Zaak F-110/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: José María Carpi Badia (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordigers: B. Cortese en C. Cortese, avvocati)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

nietig te verklaren het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG) om aan verzoeker een onvoldoende aantal voorrangspunten toe te kennen om zijn bevordering tijdens de bevorderingsronde 2005 mogelijk te maken, en om hem in het kader van genoemde bevorderingsronde niet te bevorderen, zoals bevestigd bij het besluit van 6 juni 2006 waarbij klacht nr. R/74/06 van verzoeker is afgewezen;

de verwerende partij te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

De middelen en voornaamste argumenten in deze zaak komen nagenoeg overeen met die in zaak F-109/06, bekendgemaakt in hetzelfde nummer van het Publicatieblad van de Europese Unie.

____________