Language of document :

Talan väckt den 15 september 2006 - Carpi Badía mot kommissionen

(Mål F-110/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: José María Carpi Badía (Luxembourg, Luxemburg) (ombud: B. Cortese och C. Cortese, avvocati)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att inte tilldela sökanden ett tillräckligt antal prioritetspoäng för att denne skulle kunna befordras under befordringsomgången år 2005 och att inte befordra sökanden under denna befordringsomgång, vilket även fastställts i beslut av den 6 juni 2006 genom vilket sökandens klagomål nr R/74/06 avslogs,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

De grunder och huvudargument som framställts i detta mål är nästan identiska med dem som framställts i målet F-109/06. Meddelandet om sistnämnda mål publiceras i detta nummer av Europeiska unionens officiella tidning.

____________