Language of document :

Προσφυγή της 25ης Σεπτεμβρίου 2006 - Γιαννόπουλος κατά Συμβουλίου

(Υπόθεση F-111/06)

Γλώσσα διαδικασίας:η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Νίκος Γιαννόπουλος (Wezembeek-Oppem, Βέλγιο) (Εκπρόσωποι: S. Rodrigues και C. Bernard Glanz, δικηγόροι)

Καθού: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως

Αιτήματα του προσφεύγοντος

ακύρωση της αποφάσεως περί κατατάξεως του προσφεύγοντος, όπως προκύπτει από την απόφαση περί μονιμοποιήσεώς του, της 18ης Νοεμβρίου 2003, καθόσον κατατάσσεται στον βαθμό Α7·

ακύρωση, στο μέτρο που απαιτείται, της αποφάσεως της Αρμόδιας για τους Διορισμούς Αρχής (ΑΔΑ) περί απορρίψεως της διοικητικής ενστάσεως του προσφεύγοντος·

υπόδειξη προς την ΑΔΑ των συνεπειών που επάγεται η ακύρωση των προσβαλλομένων αποφάσεων και ιδίως: i) την ανακατάταξη του προσφεύγοντος στον βαθμό Α6 προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εξαιρετική φύση των προσόντων του και οι ειδικές ανάγκες της υπηρεσίας, αναδρομικώς από 18 Νοεμβρίου 2003, ii) κατά κλιμάκιο ανακατάταξη του προσφεύγοντος ώστε να ληφθεί υπόψη η επαγγελματική πείρα του και να είναι τουλάχιστον αντίστοιχο προς εκείνο στο οποίο κατετάγη κατά την ημερομηνία της προσλήψεώς του, iii) την καταβολή στον προσφεύγοντα της διαφοράς μεταξύ των αντιστοιχούντων στον βαθμό και στο κλιμάκιο που κατετάγη αποδοχών και εκείνων που αντιστοιχούν στον βαθμό και στο κλιμάκιο που θα έπρεπε να έχει καταταγεί, πλέον τόκων υπερημερίας υπολογιζομένων με το νόμιμο επιτόκιο από την ημερομηνία κατά την οποία καθίσταται απαιτητή η εν λόγω διαφορά·

καταδίκη του καθού στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα

Ο προσφεύγων, επιτυχών του γενικού διαγωνισμού EUR/A/127 1 για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεως διοικητικών υπαλλήλων A7/A6, προσελήφθη από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και κατετάγη στον βαθμό A7. Έχοντας πληροφορηθεί, κατά τον Ιούλιο του 2005, ότι άλλοι επιτυχόντες του διαγωνισμού και προοριζόμενοι για τους βαθμούς A7/A6 είχαν προσληφθεί από τη Γενική Γραμματεία με τον βαθμό A6 ή ανακατετάγησαν στον βαθμό αυτό κατόπιν εσωτερικού διοικητικού ελέγχου των αρχικών αποφάσεων περί κατατάξεως, ο προσφεύγων υπέβαλε αίτηση περί ανακατατάξεως. Η αίτηση αυτή απερρίφθη από τη διοίκηση, όπως και η υποβληθείσα στη συνέχεια διοικητική ένσταση.

Προς στήριξη της προσφυγής του, ο προσφεύγων επικαλείται έναν πρώτο λόγο ακυρώσεως, αντλούμενο από την παράβαση του άρθρου 31, παράγραφος 2, του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, από την πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως και από τη νομική πλάνη, υπό την έννοια ότι δεν ελήφθησαν υπόψη τα νομολογιακά κριτήρια σχετικά με την εξαιρετική φύση των προσόντων του και τις ειδικές ανάγκες της υπηρεσίας. Ακολούθως, ο προσφεύγων επικαλείται ένα δεύτερο λόγο ακυρώσεως, αντλούμενο από την αθέτηση της υποχρεώσεως αιτιολογήσεως, και έναν τρίτο λόγο, αντλούμενο από την προσβολή της αρχής περί ίσης μεταχειρίσεως, καθόσον 10 έως 15 εκ των συναδέλφων του, η νομική και πραγματική κατάσταση των οποίων δεν εμφάνιζε ουσιώδη διαφορά με εκείνη του προσφεύγοντος, κατετάγησαν ή ανακατετάγησαν στον βαθμό A6.

____________

1 - ΕΕ C 125/A της 23.4.98, σ. 10.