Language of document :

2006 m. rugsėjo 25 d. pareikštas ieškinys byloje Giannopoulos prieš Tarybą

(Byla F-111/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Nikos Giannopoulos (Wezembeek-Oppem, Belgija), atstovaujamas advokatų S. Rodrigues ir C. Bernard-Glanz

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2003 m. lapkričio 18 d. sprendimą dėl paskyrimo į tarnybą tiek, kiek juo nuspręsta ieškovą priskirti į A7 lygį.

Panaikinti, kiek būtina, Paskyrimų tarnybos sprendimą atmesti ieškovo skundą.

Nurodyti Paskyrimų tarnybai ginčijamų sprendimų panaikinimo pasekmes: i) ieškovo perskyrimą į A6 lygį nuo 2003 m. lapkričio 18 d., atsižvelgiant į išskirtinio pobūdžio kvalifikaciją ir specifinius tarnybos reikalavimus, ii) ieškovo perskyrimą į pakopą, kuri atitinka jo profesinę patirtį ir yra bent tokia pati, kaip pakopa, į kurią jis paskirtas įdarbinimo metu; iii) lygį ir pakopą, į kuriuos jis turėjo būti priskirtas, atitinkančio atlyginimo ir lygį ir pakopą, į kuriuos jis buvo priskirtas, atitinkančio atlyginimo skirtumo su įstatymais nustatyto dydžio palūkanomis nuo reikalavimo atsiradimo dienos pervedimas ieškovui.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovas, laimėjęs EUR/A/123 1 konkursą A7/A6 lygio administratorių rezervo sąrašui sudaryti, buvo Tarybos generalinio sekretoriato priimtas į A7 lygio pareigas. 2005 m. liepos mėnesį sužinojęs, jog kitus A7/A6 konkursą laimėjusius asmenis Tarybos generalinis sekretoriatas priėmė į A6 lygio pareigas arba perskyrė į šio lygio pareigas, įvykdžius pirminių priskyrimo sprendimų vidinę administracinę kontrolę, ieškovas pateikė prašymą dėl perskyrimo. Administracija atmetė prašymą ir vėliau pateiktą skundą.

Pagrįsdamas ieškinį ieškovas pirmiausia nurodo Pareigūnų tarnybos nuostatų 31 straipsnio 2 dalies pažeidimą, akivaizdžią vertinimo klaidą ir teisės klaidą, nes nebuvo įvertinti teisiniai kriterijai, susiję su išskirtinio pobūdžio kvalifikacija ir specifiniais tarnybos reikalavimais. Antrasis ieškovo pateiktas pagrindas susijęs su pareigos motyvuoti sprendimą pažeidimu, trečiasis pagrindas susijęs su vienodo elgesio principo pažeidimu, nes kiti 10-15 kolegų, kurių teisinė ir faktinė padėtis iš esmės nesiskiria nuo ieškovo, priešingai nei ieškovas, buvo priskirti arba perskirti į A6 lygio pareigas.

____________

1 - EBOL C 125/A, 1998 4 23, p. 10.