Language of document :

Žaloba podaná dne 22. září 2006 - Krčová v. Soudní dvůr

(Věc F-112/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Erika Krčová (Trnava, Slovensko) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Soudní dvůr Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí Soudního dvora ze dne 18. října 2005 o propuštění žalobkyně po skončení zkušební doby, jakož i, je-li to třeba, rozhodnutí Soudního dvora ze dne 16. září 2005 o prodloužení její zkušební doby o dva měsíce od 1. srpna 2005 a rozhodnutí ze dne 12. září 2005 o vyhotovení zprávy o zkušební době navrhující propuštění žalobkyně;

uložil žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně se na podporu své žaloby dovolává tří žalobních důvodů, z nichž první vychází z porušení článku 34 služebního řádu, porušení povinnosti řádné péče, zjevného nesprávného posouzení, nedostatku odůvodnění, jakož i porušení podstatných formálních náležitostí. Orgán oprávněný ke jmenování především při přijímání napadených rozhodnutí nedodržel lhůty stanovené v článku 34 služebního řádu a nedbal mimo jiné na to, aby zajistil žalobkyni v průběhu zkušební doby řádné podmínky.

Druhý žalobní důvod vychází ze zneužití pravomoci a řízení, jehož se dopustil Výbor Soudního dvora pověřený vyřizováním stížností.

Třetí žalobní důvod vychází z porušení zásad řádné správy a řádného řízení, jakož i z porušení práv obhajoby.

____________