Language of document :

Kanne 22.9.2006 - Krčová v. yhteisöjen tuomioistuin

(Asia F-112/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Erika Krčová (Trnava, Slovakia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen tuomioistuin

Vaatimukset

yhteisöjen tuomioistuimen 18.10.2005 tekemä päätös irtisanoa kantaja hänen koeaikansa päätyttyä on kumottava, ja tarvittaessa on kumottava yhteisöjen tuomioistuimen 16.9.2005 tekemä päätös jatkaa hänen koeaikaansa kahdella kuukaudella 1.8.2005 alkaen ja yhteisöjen tuomioistuimen 12.9.2005 tekemä päätös laatia koeajasta kertomus, jossa ehdotetaan kantajan irtisanomista

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen, joista ensimmäisen mukaan henkilöstösääntöjen 34 artiklaa on rikottu, huolenpitovelvollisuutta on laiminlyöty, on tehty ilmeinen arviointivirhe, perustelut puuttuvat ja olennaisia menettelymääräyksiä on rikottu. Kantaja väittää erityisesti, että riidanalaiset päätökset tehdessään nimittävä viranomainen ei noudattanut henkilöstösääntöjen 34 artiklassa säädettyjä määräaikoja eikä pitänyt huolta erityisesti siitä, että kantajan koeajan olosuhteet ovat asianmukaiset.

Toisen kanneperusteen mukaan yhteisöjen tuomioistuimen henkilöstövalitusasioista vastaava komitea on syyllistynyt harkintavallan ja menettelyn väärinkäyttöön.

Kolmannessa kanneperusteessa väitetään, että hyvän hallintotavan periaatetta ja puolustautumisoikeuksia on loukattu.

____________