Language of document :

2006. szeptember 22-én benyújtott kereset - Krčová kontra Bíróság

(F-112/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Erika Krčová (Trnava, Szlovákia) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Közösségek Bírósága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Bíróság által hozott, a felperes próbaidejének leteltét követően történt elbocsátásról szóló 2005. október 18-i határozatot, valamint szükség esetén a Bíróság által hozott, a felperes próbaidejének 2005. augusztus 1-jétől számított két hónappal történő meghosszabbításáról szóló 2005. szeptember 16-i határozatot, valamint a felperes elbocsátást kimondó, próbaidejéről készült jelentés elfogadásáról szóló 2005. szeptember 12-i határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztására a felperes három jogalapot hoz fel, amelyek közül az első a személyzeti szabályzat 34. cikkének megsértésére, a gondoskodási kötelezettség megsértésére, nyilvánvaló értékelési hibára, az indokolás hiányára, valamint lényeges eljárási szabályok megsértésére vonatkozik. A felperes különösen arra hivatkozik, hogy a kinevezésre jogosult hatóság a megtámadott határozatok elfogadásával nem tartotta tiszteletben a személyzeti szabályzat 34. cikkében foglalt határidőket, különösen pedig nem gondoskodott arról, hogy a felperes próbaidejét rendes körülmények között tölthesse le.

A második jogalap a Bíróságnak a panaszok elbírálásával megbízott bizottsága által elkövetett hatáskörrel való visszaélésre és az eljárási szabályok megsértésére vonatkozik.

A harmadik jogalap a gondos ügyintézés, a gondos ügyintézés és a védelemhez való jog elvének megsértésére vonatkozik.

____________