Language of document :

2006 m. rugsėjo 22 d. pareikštas ieškinys byloje Krčová prieš Teisingumo Teismą

(Byla F-112/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Erika Krčová (Trnava, Slovakija), atstovaujama advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir E. Marchal

Atsakovas: Europos Bendrijų Teisingumo Teismas

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2005 m. spalio 18 d. Teisingumo Teismo sprendimą atleisti ieškovę iš pareigų pasibaigus jos bandomajam periodui bei, prireikus, 2005 m. rugsėjo 16 d. Teisingumo Teismo sprendimą pratęsti jos bandomąjį laikotarpį dviems mėnesiams skaičiuojant nuo praėjusio rugpjūčio mėn. 1 dienos bei 2005 m. rugsėjo 12 d. Teisingumo Teismo sprendimą dėl ataskaitos apie bandomąjį laikotarpį, kurioje nusprendžiama ieškovę atleisti iš pareigų.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama savo ieškinį ieškovė nurodo tris pagrindus, iš kurių pirmasis yra susijęs su Pareigūnų tarnybos nuostatų 34 straipsniu, rūpestingumo pareigos pažeidimu, akivaizdžia vertinimo klaida, nepakankamu motyvavimu bei esminių procedūrinių reikalavimų pažeidimu. Konkrečiai kalbant, Paskyrimų tarnyba priėmusi ginčijamus sprendimus nesilaikė Pareigūnų tarnybos nuostatų 34 straipsnyje numatytų terminų ir neužtikrino ieškovei normalių bandomojo laikotarpio darbo sąlygų.

Antrasis pagrindas susijęs su Teisingumo Teismo apeliacijų komiteto padarytais piktnaudžiavimu įgaliojimais bei procedūros pažeidimais.

Trečias pagrindas susijęs su gero administravimo ir gero valdymo principų pažeidimu bei teisės į gynybą pažeidimu.

____________