Language of document :

Tožba, vložena 22. septembra 2006 - Krčová proti Sodišču Evropskih skupnosti

(Zadeva F-112/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Erika Krčová (Trnava, Slovaška) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, avocats)

Tožena stranka: Sodišče Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe Sodišča z dne 18. oktobra 2005 o odpovedi delovnega razmerja tožeči stranki na koncu njenega obdobja poskusnega dela in, če je treba, razglasitev ničnosti odločb Sodišča z dne 16. septembra 2005 o podaljšanju njenega obdobja poskusnega dela za dva meseca od 1. avgusta 2005 in z dne 12. septembra 2005 o pripravi poročila o poskusnem delu, v katerem je bila predlagana odpoved delovnega razmerja;

naložitev plačila stroškov toženi stranki.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V podporo svoji tožbi tožeča stranka navaja tri tožbene razloge, pri čemer se prvi nanaša na kršitev člena 34 Kadrovskih predpisov, kršitev dolžne skrbnosti, očitno napako pri presoji, pomanjkljivo obrazložitev in bistveno kršitev postopka. Organ, pristojen za imenovanja (OPI), s sprejetjem izpodbijanih odločb predvsem ni spoštoval predpisanih rokov iz člena 34 Kadrovskih predpisov in zlasti ni poskrbel, da bi bili tožeči stranki zagotovljeni ustrezni pogoji poskusnega obdobja.

Drugi tožbeni razlog se nanaša na zlorabo pooblastil in postopka s strani pritožbenega odbora Sodišča.

Tretji tožbeni razlog se nanaša na kršitev načela učinkovitega upravljanja ter pravic do obrambe.

____________