Language of document :

Sag anlagt den 29. september 2006 - Bouis m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-113/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Didier Bouis (Overijse, Belgien) m.fl. (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgernes påstande

Det fastslås, at artikel 13 i de almindelige gennemførelsesbestemmelser til vedtægtens artikel 45 er ulovlig.

Annullation af listen over fortjenester samt af listen over tjenestemænd forfremmet til lønklasse A*13 i forfremmelsesåret 2005, for så vidt som sagsøgerne ikke er opført herpå.

Annullation af afgørelserne om at tildele sagsøgerne overgangsprioritetspoints, for så vidt disse points er begrænset til et point pr. års anciennitet i lønklassen med et maksimum på 7 points uden hensyntagen til de faktiske fortjenester.

Annullation af afgørelserne om ikke at tildele sagsøgerne hverken de prioritetspoints, der tildeles af direktørerne og generaldirektørerne, eller de points, der tildeles af forfremmelsesudvalgene, bl.a. til påskønnelse af de opgaver, der er udført i institutionens interesse i forfremmelsesårene 2003 og 2004.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgerne har til støtte for søgsmålet anført, at de anfægtede afgørelser tilsidesættelser rækkevidden af vedtægtens artikel 45, som pålægger ansættelsesmyndigheden at vælge de tjenestemænd, der kan forfremmes, navnlig på grundlag af en sammenligning af deres fortjenester.

Sagsøgerne har ligeledes anført, at artikel 13 i de almindelige gennemførelsesbestemmelser, således som denne er fortolket og anvendt af Kommissionen, er ulovlig, idet den tilsidesætter rækkevidden af den bestemmelse, som den formodes at præcisere, samt det almindelige princip om ligebehandling og om forbud mod forskelsbehandling.

____________