Language of document :

Kanne 29.9.2006 - Bouis ym. v. komissio

(Asia F-113/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Didier Bouis (Overijse, Belgia) ynnä muut (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

henkilöstösääntöjen 45 artiklan yleisten täytäntöönpanosäännösten 13 artikla on todettava lainvastaiseksi

ansioluettelo ja palkkaluokkaan A*13 vuoden 2005 ylennyskierroksella ylennettyjen virkamiesten luettelo siltä osin kuin siinä ei ole kantajien nimiä on kumottava

päätökset antaa kantajille siirtymäajan etusijapisteitä on kumottava siltä osin kuin näitä pisteitä on annettu vain yksi palkkaluokan virkavuotta kohden ja enintään seitsemän pistettä ottamatta huomioon varsinaisia ansioita

päätökset olla myöntämättä kantajille johtajien ja pääjohtajien jakamia etusijapisteitä ja ylennyskomiteoiden jakamia etusijapisteitä etenkin vuosien 2003 ja 2004 ylennyskierroksilla toimielimen hyväksi tehdyistä tehtävistä on kumottava

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantajat väittävät, että riidanalaisissa päätöksissä ei oteta huomioon sen henkilöstösääntöjen 45 artiklan soveltamisalaa, jonka mukaan nimittävän viranomaisen on valittava ylennettävät virkamiehet pääasiassa heidän ansioidensa vertailun perusteella.

He vetoavat myös yleisten täytäntöönpanosäännösten 13 artiklan, sellaisena kuin komissio on sitä tulkinnut ja soveltanut, lainvastaisuuteen, sikäli kuin siinä ei ole otettu huomioon sen säännöksen soveltamisalaa, jota sillä on tarkoitus täsmentää, sekä tasa-arvoisen kohtelun ja syrjintäkiellon yleistä periaatetta.

____________