Language of document :

2006 m. rugsėjo 29 d. pareikštas ieškinys byloje Bouis ir kt. prieš Komisiją

(Byla F-113/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Didier Bouis (Overijse, Belgija) ir kiti, atstovaujami advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir E. Marchal

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovų reikalavimai

Pripažinti, kad Bendrųjų Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnio įgyvendinimo nuostatų (BĮN)13 straipsnis yra neteisėtas.

Panaikinti nuopelnų sąrašą bei vykdant 2005 m. paaukštinimo procedūrą paaukštintų į A*13 lygį pareigūnų sąrašą, nes juose nenurodomos ieškovų pavardės.

Panaikinti sprendimus suteikti ieškovams pereinamuosius pirmenybės balus, nes jie yra apriboti vienu balu už vienerius darbo stažo šiame lygyje metus iki maksimalaus 7 balų skaičiaus, neatsižvelgiant į jų tikruosius nuopelnus.

Panaikinti sprendimus nesuteikti ieškovams nei direktorių bei generalinių direktorių nei paaukštinimo komitetų vykdant 2003 ir 2004 m. paaukštinimo procedūras suteiktų pirmenybės balų pripažinus, jog jų atliktos užduotys buvo vykdomos vadovaujantis institucijos interesais .

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdami ieškinį, ieškovai nurodo, kad ginčijami sprendimai pažeidė Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnio, įpareigojančio Paskyrimų tarnybą atrinkti tinkamus būti paaukštintais pareigūnus tik palyginus šių pareigūnų nuopelnus, prasmę.

Jie taip pat remiasi tuo, kad BĮN 13 straipsnis, kaip jį aiškina ir taiko Komisija, yra neteisėtas, nes jis pažeidžia nuostatos, kurią yra skirtas patikslinti, prasmę bei bendrąjį vienodo elgesio ir nediskriminavimo principą.

____________