Language of document :

Kendelse afsagt af EU-Personaleretten den 4. oktober 2006 - Grunheid mod Kommissionen

(Sag F-35/06) 1

Processprog: fransk

Formanden for Anden Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 - EUT C 143 af 17.6.2006.