Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 4. oktoobri 2006. aasta määrus - Grunheid versus komisjon

(Kohtuasi F-35/06)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Teise koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1 - ELT C 143, 17.6.2006.