Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 4.10.2006 - Grunheid v. komissio

(Asia F-35/06)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Toisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1 - EUVL C 143, 17.6.2006.