Language of document :

Civildienesta tiesas 2006. gada 4. oktobra rīkojums - Grunheid pret Komisiju

(lieta F-35/06) 1

Tiesvedības valoda - franču

Otrās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1 - OV C 143, 17.06.2006.