Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 4 oktober 2006 - Grunheid / Commissie

(Zaak F-35/06)1

Procestaal: Frans

De president van de Tweede kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 143 van 17.6.2006.