Language of document :

Sklep Sodišče za uslužbence z dne 4. oktobra 2006 - Grunheid proti Komisiji

(Zadeva F-35/06)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik drugega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1 - UL C 143 z dne 17.6.2006.