Language of document :

Προσφυγή της 28ης Ιουλίου 2006 - Παντάλης κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-88/06)

Γλώσσα διαδικασίας: η ελληνική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Ιωάννης Παντάλης (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: Ν. Κορογιαννάκης και Ν. Κεραμίδας, δικηγόροι)

Καθής: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρωθεί η απόφαση της Αρμοδίας για τους Διορισμούς Αρχής (ΑΔΑ), της 18ης Απριλίου 2006, σε σχέση με το μέρος της που αφορά α) την σιωπηρή άρνηση της ΑΔΑ να προσαρμόσει τον μισθό του προσφεύγοντος σύμφωνα με τον ΚΥΚ όσον αφορά συντηρούμενο τέκνο του οποίου ο προσφεύγων έχει την εναλλακτική επιμέλεια, β) την άρνηση της ΑΔΑ να καταβάλει, σύμφωνα με τον ΚΥΚ, τα έξοδα ταξιδιού του τέκνου προς τον τόπο καταγωγής του προσφεύγοντος·

να υποχρεώσει την καθής στην εκ των υστέρων καταβολή, εντόκως, των προπαρατεθέντων ποσών·

να καταδικάσει την καθής στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα

Ο προσφεύγων, μόνιμος υπάλληλος της Επιτροπής, έχων την εναλλασσόμενη επιμέλεια τέκνου του οποίου η μητέρα είναι επίσης μόνιμος υπάλληλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ζήτησε, κατά την επιστροφή του στις Βρυξέλλες ύστερα από περίοδο υπηρεσίας εκτός της Ευρώπης, να του χορηγηθούν τα σχετικά με το τέκνο επιδόματα και πλεονεκτήματα. Ο ασχοληθείς με τον σχετικό φάκελο υπάλληλος ζήτησε να του προσκομισθεί το πρωτότυπο δηλώσεως συμφωνίας μεταξύ των πρώην συζύγων αναφορικά με τον επανακαθορισμό των σχετικών εν προκειμένω δικαιωμάτων του προσφεύγοντος. Δεδομένου ότι η δήλωση αυτή υποβλήθηκε μόνον μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διοίκηση δεν έδωσε συνέχεια στα αιτήματα του προσφεύγοντος.

Προς στήριξη της προσφυγής του, ο προσφεύγων προβάλλει παράβαση του άρθρου 67 του ΚΥΚ καθώς και των άρθρων 7 και 8 του παραρτήματος VII του ΚΥΚ, όπως έχουν ερμηνευθεί από τη νομολογία. Μεταξύ άλλων, φρονεί ότι η εξουσία εκτιμήσεως της διοικήσεως δεν είναι απεριόριστη και ότι οφείλει αυτή να τηρεί τις αρχές της χρηστής διοικήσεως και της αναλογικότητας. Επίσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να συνδέονται άμεσα με την ζητούμενη καταβολή, ενώ πρέπει αυτά ρητώς να μνημονεύονται από τις ισχύουσες διατάξεις ή πρέπει να είναι απολύτως αναγκαία για τον προσδιορισμό του καταβλητέου ποσού.

____________