Language of document :

2006 m. liepos 28 d. pareikštas ieškinys byloje Pantalis prieš Komisiją

(Byla F-88/06)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovas: Ioannis Pantalis (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokatų N. Korogiannakis ir N. Keramidas

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

panaikinti 2006 m. balandžio 18 d. Paskyrimų tarnybos sprendimo dalį, kuri susijusi su: a) Paskyrimų tarnybos tariamu atsisakymu pakeisti ieškovo atlyginimą pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus dėl išlaikomo vaiko, dėl kurio jam paskirta kintančios trukmės globa, b) Paskyrimu tarnybos atsisakymu sumokėti vaiko kelionės į ieškovo kilmės vietą išlaidas pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus;

priteisti a posteriori šias sumas bei palūkanas;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovas, Komisijos pareigūnas, alternatyviai prižiūrintis vaiką, kurio mama taip pat yra Europos Bendrijų pareigūnė, po tarnybos laikotarpio ne Europoje grįžęs į Briuselį, paprašė jam sumokėti už vaiką mokamas pašalpas ir išmokas. Bylą nagrinėjantis pareigūnas nurodė pateikti buvusių sutuoktinių susitarimo dėl ieškovo teisių pakeitimo šioje byloje originalą. Kadangi šis susitarimas buvo atsiųstas tik elektroniniu paštu, administracija nepatenkino ieškovo prašymų.

Grįsdamas savo ieškinį ieškovas nurodo Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 7 ir 8 straipsnių, išaiškintų teismo praktikoje, pažeidimą. Jis būtent nurodo, kad administracija neturi neribotos diskrecijos ir kad ji turi laikytis gero administravimo bei proporcingumo principų. Be to, reikalaujami patvirtinantys dokumentai turi būti tiesiogiai susiję su prašomu mokėjimu ir jie turi būti numatyti taikytinose nuostatose arba jie turi būti būtini nustatant mokėtiną sumą.

____________