Language of document : ECLI:EU:C:2005:364

Byla C‑543/03

Christine Dodl ir Petra Oberhollenzer

prieš

Tiroler Gebietskrankenkasse

(Oberlandesgericht Innsbruck prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Reglamentai (EEB) Nr. 1408/71 ir Nr. 574/72 – Šeimos išmokos – Vaiko auginimo pašalpa – Teisė į to paties pobūdžio išmokas darbo vietos valstybėje narėje ir gyvenamosios vietos valstybėje narėje“

Sprendimo santrauka

1.        Socialinė darbuotojų migrantų apsauga — Bendrijos teisės aktai — Taikymo asmenų atžvilgiu sritis — Darbuotojas Reglamento Nr. 1408/71 prasme — Sąvoka — Pagal socialinės apsaugos sistemą apdraustas asmuo — Nacionalinio teismo vertinimas

(Tarybos reglamento Nr.º1408/71 1 straipsnio a punktas)

2.        Socialinė darbuotojų migrantų apsauga — Šeimos išmokos — Bendrijos taisyklės dėl nesutapimo — Reglamento Nr. 574/72 10 straipsnio 1 dalies a punktas — Darbuotojas, turintis teisę į išmokas jo šeimos nariui darbo vietos valstybėje ir gyvenamosios vietos valstybėje — Taikytini teisės aktai — Darbo vietos valstybės teisės aktai

(Tarybos reglamento Nr. 574/72, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr.º410/2002, 10 straipsnio 1 dalies a punktas)

3.        Socialinė darbuotojų migrantų apsauga — Šeimos išmokos — Bendrijos taisyklės dėl nesutapimo — Reglamento Nr. 574/72 10 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis — Darbuotojas, turintis teisę į išmokas vaikui darbo vietos valstybėje, kuri suteikia teisę į išmokas ir kitoje jį prižiūrinčio asmens gyvenamosios vietos ir darbo vietos valstybėje narėje — Teisės į pašalpas darbo vietos valstybėje sustabdymas iki pašalpų, mokamų gyvenamosios vietos valstybės, sumos

(Tarybos reglamento Nr. 574/72, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr.º410/2002, 10 straipsnio 1 dalies b punkto ir i papunktis)

1.        Asmuo yra „darbuotojas“ Reglamento Nr. 1408/71 prasme, jei jis apdraustas privalomuoju arba neprivalomuoju draudimu bent nuo vienos rizikos pagal bendrąją ar specialiąją socialinės apsaugos sistemą, numatytą to paties reglamento 1 straipsnio a punkte, neatsižvelgiant į darbo santykių egzistavimą. Nacionalinis teismas turi atlikti tyrimus, būtinus siekiant nustatyti, ar turintieji teisę į pašalpą yra apsidraudę tam tikros rūšies socialinės apsaugos draudimu ir ar jiems taikoma „pagal darbo sutartį dirbančio darbuotojo“ sąvoka šio reglamento 1 straipsnio a punkto prasme.

(žr. 34 punktą, 1 rezoliucinę dalį)

2.        Kai pagal sutartį dirbančio darbuotojo darbo vietos valstybės narės ir gyvenamosios vietos valstybės narės teisės aktai tam pačiam jo šeimos nariui tuo pačiu laikotarpiu suteikia teisę gauti šeimos išmokas, iš esmės darbo vietos valstybė narė pagal Reglamento Nr. 574/72, nustatančio Reglamento Nr. 1408/71 įgyvendinimo tvarką, iš dalies pakeisto ir atnaujinto Reglamentu Nr. 410/2002, 10 straipsnio 1 dalies a punktą yra kompetentinga mokėti šias išmokas.

(žr. 64 punktą, 2 rezoliucinę dalį)

3.        Nepaisant Reglamento Nr. 574/72, nustatančio Reglamento Nr. 1408/71 įgyvendinimo tvarką, iš dalies pakeisto ir atnaujinto Reglamentu Nr. 410/2002, 10 straipsnio 1 dalies a punkto, jeigu asmuo, prižiūrintis vaiką, būtent pagal darbo sutartį dirbančio darbuotojo sutuoktinis ar partneris, užsiima profesine veikla gyvenamosios vietos valstybėje narėje, pastaroji valstybė narė turi mokėti šeimos išmokas pagal to paties reglamento 10 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktį, neatsižvelgdama į tai, kas pagal šios valstybės teisės aktus yra tiesioginis pašalpų šeimai gavėjas. Šiuo atveju darbo vietos valstybės narės šeimos išmokų mokėjimas sustabdomas iki išmokų šeimai sumos, numatytos gyvenamosios vietos valstybės narės teisės aktuose.

(žr. 64 punktą, 2 rezoliucinę dalį)