Language of document :

Žaloba podaná dne 18. července 2006 - Tsirimokos v. Evropský parlament

(Věc F-76/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Ioannis Tsirimokos (Senningerberg, Lucembursko) (zástupce: J. Choucroun, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 25. října 2005 potvrzené dne 19. dubna 2006;

uložit Evropskému parlamentu náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, který byl dne 1. května 1981 přijat Evropským parlamentem jako úředník, podal dne 4. srpna 2005 na základě článku 55a služebního řádu a článku 4 přílohy IVa služebního řádu žádost o práci na částečný úvazek před odchodem do důchodu. Při výpočtu podílu základního platu, na který měl žalobce právo, nevzala správa v úvahu odsloužená léta, která žalobci náležela za období před tím, než byl přijat Evropským parlamentem.

Na podporu své žaloby se žalobce dovolává třech žalobních důvodů, které vycházejí:

-    první z porušení článku 2 přílohy VIII služebního řádu;

-    druhý z porušení povinnosti řádné péče;

-    třetí z porušení povinnosti ochrany legitimního očekávání.

____________