Language of document :

18. juulil 2006 esitatud hagi - Tsirimokos versus Euroopa Parlament

(Kohtuasi F-76/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Ioannis Tsirimokos (Senningerberg, Luksemburg) (esindaja: advokaat J. Choucroun)

Kostja: Euroopa Parlament

Hageja nõuded

tühistada Euroopa Parlamendi 25. oktoobril 2005 tehtud otsus, mida korrati 19. aprillil 2006;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, Euroopa Parlamendi ametnik alates 1. maist 1981, esitas 7. septembril 2005 avalduse pensionieelselt poole kohaga töötamiseks vastavalt personalieeskirjade artiklile 55a ja IV lisa artiklile 4. Hageja õigustatud baassumma protsendimäära arvutamisel ei võtnud juhtkond arvesse annuiteete, mida hageja oli saanud enne Euroopa parlamenti tööle asumist.

Oma hagi toetuseks esitab hageja kolm väidet, mis tulenevad:

esiteks personalieeskirjade VIII lisa artikli 2 rikkumisest;

teiseks hoolitsuskohutuse rikkumisest;

kolmandaks kaitsekohustuse ja õiguskindluse põhimõtte rikkumisest.

____________