Language of document :

Tožba, vložena 18. julija 2006 - Tsirimokos proti Evropskemu parlamentu

(Zadeva F-76/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Ioannis Tsirimokos (Senningerberg, Luksemburg) (zastopnik: J. Choucroun, avocat)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi tožeče stranke

razglasiti ničnost Odločbe Evropskega parlamenta z dne 25. oktobra 2005, ki je bila potrjena 19. aprila 2006;

Evropskemu parlamentu naložiti plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene navedbe

Tožeča stranka, uradnik Evropskega parlamenta, uradnik od 1. maja 1981, je 7. septembra 2005 na podlagi člena 55a Kadrovskih predpisov in člena 4 Priloge IV a h Kadrovskim predpisom vložila prošnjo za delo s polovičnim delovnim časom zaradi priprave na upokojitev. Pri izračunu odstotka osnovne plače, do katere je bila upravičena tožeča stranka, uprava ni upoštevala let delovne dobe, ki jih je tožeča stranka pridobila pred zaposlitvijo v Evropskem parlamentu.

V podporo svoje tožbe tožeča stranka navaja tri tožbene razloge, ki izhajajo:

prvi, iz kršitve člena 2 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom;

drugi, iz kršitve dolžne skrbnosti;

tretji, iz kršitve dolžnosti varstva zaupanja v pravo.

____________