Language of document :

Žaloba podaná dne 18. července 2006 - Colovea v. Evropský parlament

(Věc F-77/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Fotini Colovea (Lucemburk, Lucembursko) (zástupce: J. Choucroun, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 20. září 2005 potvrzené dne 19. dubna 2006;

uložit Evropskému parlamentu náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně byla dne 1. května 1981 přijata Evropským parlamentem jako dočasná zaměstnankyně třídy B5. Dne 4. srpna 2005 podala na základě článku 55a služebního řádu a článku 4 přílohy IVa služebního řádu žádost o práci na částečný úvazek před odchodem do důchodu. Při výpočtu podílu základního platu, na který měla žalobkyně právo, nevzala správa v úvahu odsloužená léta, která žalobkyni náležela za období před tím, než byla přijata Evropským parlamentem.

Na podporu své žaloby se žalobkyně dovolává třech žalobních důvodů, které vycházejí:

-    první z porušení článku 2 přílohy VIII služebního řádu;

-    druhý z porušení povinnosti řádné péče;

-    třetí z porušení povinnosti ochrany legitimního očekávání.

____________