Language of document :

Talan väckt den 18 juli 2006 - Colovea mot Europaparlamentet

(Mål F-77/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Fotini Colovea (Luxemburg) (ombud: advokat J. Choucroun)

Svarande: Europaparlamentet

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara Europaparlamentets beslut av den 20 september 2005, som fastställdes genom beslut den 19 april 2006, och

förplikta Europaparlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden anställdes av Europaparlamentet den 1 maj 1981 som tillfälligt anställd i lönegrad B5. Den 4 augusti 2005 lämnade hon in en begäran om halvtidstjänstgöring som förberedelse inför pensioneringen i enlighet med artikel 55a i tjänsteföreskrifterna och artikel 4 i bilaga IVa till tjänsteföreskrifterna. Vid beräkningen av den procentdel av grundlönen som sökanden hade rätt till, har administrationen inte beaktat de pensionsgrundade tjänsteår som sökanden hade då hon anställdes vid Europaparlamentet.

Sökanden har åberopat tre grunder till stöd för sina yrkanden,

-    för det första, åsidosättande av artikel 2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna

-    för det andra, åsidosättande av omsorgsplikten, och

-    för det tredje, åsidosättande av skyldigheten avseende skydd för berättigade förväntningar.

____________