Language of document :

2006. július 20-án benyújtott kereset - Suhadolnik kontra Bíróság

(F-78/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Simona Suhadolnik (Howald, Luxemburg) (képviselők: S. Rodrigues, A. Jaume és C. Bernard-Glanz ügyvédek)

Alperes: Európai Közösségek Bírósága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Bíróság kinevezésre jogosult hatóságának a felperes panaszát elutasító határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes véglegesítéséről szóló 2005. július 22-i határozatot annyiban, amennyiben az a felperes besorolási fokozatát a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 12. cikkének (3) bekezdésének alkalmazásával, illetve fizetési fokozatát a személyzeti szabályzat 32. cikkének új változata alapján állapítja meg;

a Közszolgálati Törvényszék a felperes munkába állásának napjára visszamenő hatállyal határozzon C*3, de legalább C*2 besorolási fokozatba, valamint képzettségének és szakmai tapasztalatának megfelelő fizetési fokozatba történő újrabesorolásáról, amely őt akkor illette volna meg, ha 2004. május 1-je előtt került volna kinevezésre;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest az általa elszenvedett kár megtérítésére (késedelmi kamat, szakmai előmenetelt érintő hátrány, nyugdíjjogosultság stb.);

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a meghozandó határozattól számított késedelmi kamatok megfizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék az alperes kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes, aki a C5/C4 besorolási fokozatú ciprusi, cseh, észt, magyar, litván, lett, máltai, lengyel, szlovén és szlovák gépírók tartaléklistájának létrehozására irányuló EPSO/C/9/03 általános versenyvizsgát1 sikeresen teljesítette, a kinevezésre jogosult hatóság 2005. július 22-i határozatával az Európai Közösségek véglegesített tisztviselőjének nevezte ki és a C*1 besorolási fokozatba és 1-es fizetési fokozatba sorolta be.

Keresetében a felperes kifogásolja a besorolást, és egyrészt vitatja a kinevezésre jogosult hatóság által besorolási fokozatának megállapításakor alkalmazott, a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 12. cikkének (3) bekezdését, másrészt a személyzeti szabályzat 32. cikkének új változatát, amely alapján a kinevezésre jogosult hatóság meghatározta fizetési fokozatát.

Besorolási fokozatának meghatározásával kapcsolatban a felperes elsőként előadja, hogy a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 12. cikkének (3) bekezdése - amely az alkalmassági listára felvett tisztviselők helyzetét szabályozza - nem alkalmazható a valamely versenyvizsgát sikeresen teljesítőkre, mivel őket nem lehet tisztviselőnek tekinteni.

Másodlagosan a felperes a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 12. cikkének (3) bekezdésére vonatkozó elfogadhatatlansági kifogást ad elő, különösen arra hivatkozva, hogy e rendelkezés sérti: i) a hátrányos megkülönböztetési tilalmának elvét, ii) a munkavállalók szabad mozgásának elvét, iii) a bizalomvédelem és a jogbiztonság elvét, iv) az arányosság elvét, v) a gondos ügyintézés elvét és a gondoskodási kötelezettséget, vi) a személyzeti szabályzat 31. cikkét, és vii) a személyzeti szabályzat 10. cikkét.

A fizetési fokozatba történő besorolással kapcsolatban a felperes kifejti, hogy a kinevezésre jogosult hatóság megsértette azon jogos várakozását, hogy a személyzeti szabályzat 32. cikkének 2004. május 1-je előtt hatályos változata alkalmazásával fizetési fokozatának meghatározatásakor értékelik szakmai tapasztalatát.

____________

1 - HL C 120., 2003.5.22., 30. o.