Language of document :

Tožba, vložena 30. julija 2006 - Schell proti Komisiji

(Zadeva F-83/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Arno Schell (Bruselj, Belgija) (zastopnik: F. Frabetti, avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasiti ničnost seznamov uradnikov, ki so napredovali v napredovlnih obdobjih 2004 in 2005, ker v njih ni navedeno ime tožeče stranke, in slučajno pripravljalnih aktov za te odločitve;

podredno, razveljaviti dodelitev točk za napredovanje za zgoraj navedeno napredovalno obdobje, kolikor se nanaša na tožečo stranko;

toženi stranki naložiti plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V podporo svoji tožbi tožeča stranka navaja sedem tožbenih razlogov:

prvi, kršitev člena 45 Kadrovskih predpisov;

drugi, kršitev Splošnih določb za izvajanje navedenega člena;

tretji, kršitev načela nediskriminacije;

četrti, kršitev Upravnega navodila "Ocenjevanje in napredovanje uradnikov" in naslednjih navodil;

peti, kršitev načel prepovedi samovoljnega odločanja in zlorabe pooblastil ter kršitev obveznosti obrazložitve;

šesti, kršitev načela varstva zaupanja v pravo in pravila "patere legem quam ipse fecisti";

sedmi, kršitev dolžne skrbnosti.

____________