Language of document :

Kanne 28.7.2006 - Bellantone v. tilintarkastustuomioistuin

(Asia F-85/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Gerardo Bellantone (Luxemburg) (edustajat: asianajajat T. Bontinck ja J. Feld)

Vastaaja: Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Kantajan vaatimukset

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen pääsihteerin 30.3.2006 tekemä päätös, jolla hylättiin kantajan valitus, joka koski korvauksen loppuosan maksamista pidemmän irtisanomisajan noudattamatta jättämisestä, erorahasta ja päivärahasta, on kumottava

vastaaja on velvoitettava maksamaan i) 20 751,45 euroa pidemmän irtisanomisajan noudattamatta jättämisestä, ii) 39 247,74 euroa, joka vastaa erorahaa, johon kantajalla olisi voinut olla oikeus, ja iii) 8 467,02 euroa päivärahaa

vastaaja on velvoitettava maksamaan viivästyskorkoa maksun suorittamiseen asti

on määrättävä, että riidanalaisessa päätöksessä esitettyä oikaistaan siltä osin, kuin siinä todetaan kantajan lausumien puuttumisesta siitä, että vastaaja on uhannut mahdollisella irtisanomisella

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, entinen Euroopan tilintarkastustuomioistuimen väliaikainen toimihenkilö, joka kuuluu palkkaluokkaan A*8, nimitettiin tilintarkastustuomioistuimen koeajalla olevaksi virkamieheksi palkkaluokkaan A*5, ilman että hänen suostumustaan on tiedusteltu etukäteen.

Kantaja väittää kanteessaan, että vastaajan toiminta sisältää sopimuksellisia ja sopimuksen ulkopuolisia virheitä. Hän vetoaa tilintarkastustuomioistuimen henkilökunnan hyvän hallintotavan säännöstön rikkomiseen, henkilöstösääntöjen 25 artiklan rikkomiseen ja julkisoikeudellisia palvelussuhteita koskevien sääntöjen mukaisten yleisten periaatteiden loukkaamiseen, jotka liittyvät hyvään hallintotapaan, perusteltuun luottamukseen ja saavutettujen oikeuksien säilyttämiseen.

____________