Language of document :

2006. július 28-án benyújtott kereset - Vereecken kontra Bizottság

(F-86/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Marc Vereecken (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Rodrigues, A. Jaume és C. Bernard-Glanz ügyvédek)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Elsődlegesen:

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóságnak a felperes panaszát elutasító határozatát az ugyanezen hatóság által hozott, a felperesnek a 2005-ös előléptetési időszakban A*9 besorolási fokozatba előléptetett tisztviselők listájára történő felvételét megtagadó határozatával együtt, amely utóbbi határozat a 2005. november 23-i 85/2005 igazgatási tájékoztatás következménye, valamint a felperes 2003-ra és 2005-re vonatkozó szakmai előmeneteli jelentésével együtt;

a Közszolgálati Törvényszék jelezze a kinevezésre jogosult hatóságnak a megtámadott határozatok megsemmisítéséből, különösen a felperes 2005. március 1-jei visszaható hatályú A*9 besorolási fokozatba történő újrabesorolásából eredő jogkövetkezményeket.

Másodlagosan:

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy ismerje el a felperes A*9 besorolási fokozatba történő előléptethetőségét a következő előléptetés során;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest azon kár megtérítésére, amelyet a felperes azon oknál fogva szenvedett el, hogy 2005. március 1-jétől nem léptették elő A*9 besorolási fokozatba;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a felperes által azon okból elszenvedett nem vagyoni kár megtérítésére, amiért nem készítették el az 1997-1999 közötti értékelési jelentését, illetve amiért az 1999-2001 közötti időszakra vonatkozó értékelési jelentését, valamint a 2003-as és 2004-es szakmai előmeneteli jelentését késedelmesen készítették el.

Minden esetben:

-    a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztására a felperes három, az F-17/06. sz. ügyben1 ugyanezen felperes által előadott első, harmadik és negyedik jogalaphoz hasonló jogalapokat hoz fel.

____________

1 - HL C 96., 2006.4.22., 39. o.