Language of document :

Tožba, vložena 3. avgusta 2006 - Manté proti Svetu

(Zadeva F-87/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Thierry Manté (Woluwe Saint Pierre, Belgija) (zastopnika: S. Rodrigues in C. Bernard-Glanz, odvetnika)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi tožeče stranke

za nično naj se razglasi odločba Svetovega organa, pristojnega za imenovanja (OPI), z dne 22. avgusta 2005, s katero je bila tožeči stranki zavrnjena dodelitev nadomestila za nastanitev in je bilo odrejeno njegovo vračilo;

toženi stranki naj se naloži, da tožeči stranki iz naslova povrnitve njej nastale premoženjske škode izplača znesek, ki ustreza zneskom nadomestila za nastanitev, ki bi bili prejeti na dan sodbe Sodišča prve stopnje, pri čemer naj se ta znesek obrestuje po obrestni meri, ki je veljala na ta datum;

toženi stranki naj se naloži, da tožeči stranki simbolno plača 1 evro za poplačilo utrpele nepremoženjske škode;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka je leta 2004 prišla v Bruselj kot na Svet napoteni nacionalni strokovnjak in je kasneje pri tej instituciji postala uradnik. Svet ji je dodelil nadomestilo za nastanitev, potem pa odločil, da tožeča stranka nima pravice do te ugodnosti, in je odredil njegovo vračilo.

Tožeča stranka v podporo svoji tožbi navaja tri tožbene razloge, ki izhajajo:

prvi, iz kršitve njene pravice do nadomestila za nastanitev, ki izhaja iz člena 5(1), prvi pododstavek, Priloge VII h Kadrovskim predpisom;

drugi, iz kršitve obveznosti obrazložitve, ki izhaja iz členov 20(2) in 90(1) Kadrovskih predpisov;

tretji, iz kršitve pogojev iz člena 85(1) Kadrovskih predpisov glede vračila nadomestila za nastanitev s strani uprave.

____________