Language of document :

2006 m. rugpjūčio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Nolin prieš Komisiją

(Byla F-89/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Michel Nolin (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir E. Marchal

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti Teisės tarnybos generalinio direktoriaus sprendimą ir oficialiai pareikštą ketinimą, pagrįstą atitinkamai 2004 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimu priimtų Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnio bendrųjų įgyvendinimo nuostatų (BĮN) 13 straipsnio 3 dalimi ir 5 straipsnio 7 dalimi, vykdant 2005 m. paaukštinimo procedūrą ieškovui nesuteikti Generalinio direktorato pirmenybės balų, kuriuos galutinai patvirtino Personalo ir administracijos generalinio direktorato sprendimas, priimtas pagal BĮN 10 straipsnio 2 dalį, atmesti 2005 m. rugsėjo 26 d. pateiktą vidinį apeliacinį skundą.

Panaikinti Personalo ir administracijos generalinio direktoriaus sprendimą, priimtą pagal BĮN 10 straipsnio 2 dalį, vykdant 2005 m. paaukštinimo procedūrą nesuteikti ieškovui specialių pirmenybės balų, įvertinant institucijos interesais atliktą darbą.

Panaikinti pareigūnų, kuriems įvertinant institucijos interesais atliktą darbą buvo suteikti specialūs pirmenybės balai, sąrašą, vykdant 2005 m. paaukštinimo procedūrą sudarytą A*12 lygio pareigūnų nuopelnų sąrašą ir tais pačiais metais pareigūnų, paaukštintų į A*13 lygį, sąrašą.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmiausia ieškovas, pagrįsdamas savo ieškinį, pažymi, kad vykdant 2005 m. paaukštinimo procedūrą Komisija, taikydama BĮN, pažeidė teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principus, nes tos nuostatos buvo priimtos 2004 m. gruodžio mėn. pabaigoje.

Be to ieškovas tvirtina, kad sprendimas jam neskirti Generalinio direktorato pirmenybės balų, kai jis surinko aukščiausią iš visų savo skyriaus ir savo lygio pareigūnų balą per laikotarpį nuo 2001 m. liepos iki 2003 m. gruodžio mėn., pažeidžia Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnį ir BĮN, kurie reikalauja, kad nuopelnai būtų pagrindinis vertinimo kriterijus suteikiant šiuos balus, ir yra akivaizdi vertinimo klaida. Be to ieškovas tvirtina, kad tiek, kiek Generalinio direktorato pirmenybės balai nebuvo suteikti remiantis nuopelnais, Komisija piktnaudžiavo įgaliojimais.

Be to ieškovas teigia, kad sprendimas jam neskirti Generalinio direktorato pirmenybės balų yra neteisėtas, atsižvelgiant į tai, kad jis buvo išrinktas konkurso komisijos nariu. Todėl buvo pažeistas Pareigūnų tarnybos nuostatų 5 straipsnis ir vienodo traktavimo principas.

Galiausiai ieškovo teigimu, ieškovo reikalavimų trečiojoje įtraukoje išvardinti sąrašai taip pat turi būti panaikinti pirmiausia dėl skundžiamo sprendimo trūkumų ir, antra, dėl kai kurių BĮN nuostatų neteisėtumo. Iš tiesų ieškovas tvirtina, kad:

numatydamas specialių pirmenybės balų už institucijos interesais atliktą darbą, į kurį jau atsižvelgta įvertinant ir skiriant Generalinio direktorato pirmenybės balus, skyrimą BĮN 9 straipsnis pažeidžia Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnį ir karjeros bei vienodo traktavimo principus;

numatydamas vykdant 2005 m. paaukštinimo procedūrą skirti tik pereinamojo laikotarpio, pirmenybės balus, pagrįstus tik vyresniškumu, BĮN 13 straipsnio 3 dalis pažeidžia Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnį;

numatydamas palankesnį Generalinių direktoratų ar tarnybų, kurių personalas yra mažesnis, įskaitant kabinetų narius, pareigūnų traktavimą BĮN 6 straipsnio 2 dalis pažeidžia Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnį ir karjeros bei vienodo traktavimo principus.

____________