Language of document :

2006. augusztus 11-én benyújtott kereset - Nolin kontra Bizottság

(F-91/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Michel Nolin (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a fellebbviteli értékelő által a felperesnek a 2005-ös értékelési időszakra vonatkozó szakmai előmeneteli jelentéséről hozott 2006. április 8-i határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztására a felperes előadja, hogy az alperes tévesen alkalmazta a jogot, mivel egyes feladatokat és tevékenységével kapcsolatos bizonyos lényeges körülményeket az értékelő nem említett, és e feladatokra vonatkozóan semmilyen megjegyzés nem szerepel a szakmai előmenetelről szóló jelentésében. Mindez olyan súlyos ellentmondások és hiányosságok következménye, amelyek a jelentésére vonatkozó releváns tények figyelembevételével kapcsolatos nyilvánvaló ténybeli hibának minősülnek.

A felperes ezen kívül előadja, hogy az értékelő által a 2003-as referencia-időszakkal kapcsolatban az értékelésben tett két módosítás ellenére - a személyzeti szabályzat 43. cikke általános végrehajtási rendelkezéseinek 5. cikke megsértésével - a felperes előző évre vonatkozó jelentésének újbóli elkészítését rendelte el, miközben munkakörével kapcsolatban jelentős változtatásokra került sor, és az újbóli elkészítés az érdekelt beleegyezése nélkül történt.

____________