Language of document :

2006 m. rugpjūčio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Nolin prieš Komisiją

(Byla F-91/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Michel Nolin (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir E. Marchal

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2006 m. balandžio 8 d. apeliacine tvarka vertinusio vertintojo sprendimą, patvirtinantį ieškovo veiklos vertinimo ataskaitą (VVA) už 2005 vertinimo metus.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas savo ieškinį ieškovas teigia, kad atsakovė padarė teisės klaidą, nes vertintojas nepaminėjo tam tikrų užduočių ir esminių su ieškovo veikla susijusių dalykų ir, kad jo VVA nėra jokių paaiškinimų dėl šių užduočių. Tai nulėmė esminiai neatitikimai ir neišsamumas, prilygintinas akivaizdžioms faktinėms klaidoms, padarytoms atsižvelgiant į jo veiklos vertinimui svarbius elementus.

Be to, ieškovė mano, kad, nepaisant dviejų vertintojo paaiškinimuose padarytų pakeitimų palyginti su 2003 referenciniais metais, jis pratęsė ieškovės ankstesnių metų veiklos vertinimo ataskaitą ir tai padarė pažeisdamas Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnio bendrųjų įgyvendinimo taisyklių 5 straipsnį, todėl, kad buvo padaryti esminiai jo pareigų pakeitimai ir todėl, kad toks pratęsimas buvo padarytas be suinteresuoto asmens sutikimo.

____________