Language of document :

Tožba, vložena 11. avgusta 2006 - Nolin proti Komisiji

(Zadeva F-91/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Michel Nolin (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasi naj se za nično odločba drugostopenjskega ocenjevalca z dne 8. aprila 2006 o kariernem ocenjevalnem poročilu tožeče stranke (KOP) za ocenjevalno obdobje 2005;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene navedbe

Tožeča stranka v podporo svoji tožbi zatrjuje, da naj bi tožena stranka zmotno uporabila pravo, ker ocenjevalec naj ne bi omenil določenih bistvenih nalog in točk v zvezi z njeno dejavnostjo in, da v njenem KOP ni podan niti en sam komentar o teh nalogah. Ta položaj naj bi nastal zaradi resnih nepovezanosti in nedovršenosti, ki jih je mogoče označiti za očitno nepravilno ugotovitvijo dejanskega stanja pri upoštevanju vseh ustreznih točk za ocenjevanje.

Ob tem tožeča stranka meni, da je bila kljub temu, da je ocenjevalec glede na ocenjevalno obdobje 3002 v svoje komentarje vnesel dve spremembi, opravljen prenos poročila tožeče stranke iz predhodnega leta, kar predstavlja kršitev člena 5 splošnih določb za izvedbo člena 43 Kadrovskih predpisov, saj naj bi v zvezi z njenimi funkcijami nastopile pomembne spremembe in naj bi bil ta prenos poročila opravljen brez soglasja stranke.

____________