Language of document :

Žaloba podaná dne 16. srpna 2006 - Dethomas v. Komise

(Věc F-93/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Bruno Dethomas (Rabat, Maroko) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Komise ze dne 11. ledna 2006, kterým byl žalobce jmenován úředníkem Evropských společenství ve zkušební době jako vedoucí delegace Komise v Maroku na generálním ředitelství "Vnější vztahy" v rozsahu, v němž stanoví jeho zařazení do platové třídy A*14 stupně 2;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Během doby, kdy byl dočasným zaměstnancem zařazeným do platové třídy A*14 stupně 8, žalobce předložil svou kandidaturu na pracovní místo, kterého se týkalo oznámení o volném pracovním místě COM/229/04 na obsazení místa vedoucího delegace Komise v Maroku1. Vzhledem k tomu, že jeho kandidatura byla přijata, byl jmenován úředníkem ve zkušební době a zařazen do platové třídy A*14 stupně 2.

Ve své žalobě žalobce uplatňuje, že jelikož byl jmenován úředníkem ve stejné platové třídě bezprostředně po období odpracovaném jakožto dočasný zaměstnanec, Komise jej měla zařadit podle čl. 32 odst. 3 služebního řádu do platové třídy A*14 stupně 8. Komise tím, že vůči němu odmítla uplatnit uvedené ustanovení, provedla zjevně nesprávné právní posouzení.

____________

1 - Úř. věst. C 246 A, 5. 10. 2004, s. 1.