Language of document :

Kanne 11.8.2006 - Taruffi v. Euroopan yhteisöjen komissio

(Asia F-95/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Adrien Taruffi (Schouweiler, Luxemburg) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että henkilöstötuomioistuin julistaa lainvastaiseksi henkilöstösääntöjen 45 artiklan yleisten täytäntöönpanosäännösten, jotka on hyväksytty komission 23.12.2004 tekemällä päätöksellä (DGE), 4 artiklan 1 kohdan

Henkilöstötuomioistuimen on kumottava komission päätös, jolla kantajan ansio- ja etusijapisteet vahvistettiin ylennyskausilta 2004 ja 2005, ja sen päätös olla kirjaamatta kantajan nimeä ansioluetteloon ylennyskomiteoiden jälkeen ja ylennyskaudella 2004 palkkaluokkaan B*10 ylennettyjen virkamiesten luetteloon

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja väittää kanteensa tueksi, ettei ylennyskomitea ole arvioinnissaan tutkinut tosiasiallisesti hänen ansioitaan sen jälkeen, kun hallinto oli antanut myöntävän vastauksen hänen ensimmäiseen valitukseensa.

Ylennyskauden 2004 osalta kantaja vetoaa muun muassa ilmeiseen arviointivirheeseen siltä osin kuin hänen ansioitaan ylennyskaudelta 2004 oli verrattu "tutkimusbudjettiin" kuuluvien virkamiesten ansioihin, vaikka kantaja tuona ylennyskautena kuului "toimintabudjettiin".

Ylennyskauden 2005 osalta kantaja pitää lainvastaisena komission DGE:n 4 artiklan 1 kohdasta tekemää tulkintaa, jonka mukaan ainoastaan hänen lopullisen arviointikertomuksensa laatimiseen valtuutettu pääosasto on toimivaltainen antamaan etusijapisteitä, vaikka kantaja oli työskennellyt kahdella eri pääosastolla ja vaikka vuoden 2004 ensimmäisestä osasta oli laadittu välikertomus, jolla ansiopisteet oli annettu.

Kantaja katsoo yleisesti ottaen, että riidanalaisia päätöksiä tehtäessä on rikottu henkilöstösääntöjen 45 artiklaa siten, että määrääväksi perusteeksi on otettu virkaikä eikä ansioita.

____________