Language of document :

2006 m. rugpjūčio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Taruffi prieš Europos Bendrijų Komisiją

(Byla F-95/06)

Proceso kalba:

Šalys

Ieškovas: Adrien Taruffi (Schouweiler, Liuksemburgas), atstovaujama advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir E. Marchal,

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

Pripažinti, kad 2004 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimu patvirtintų Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnio bendrųjų įgyvendinimo taisyklių (BĮT) 4 straipsnio 1 dalis yra neteisėta.

Panaikinti Komisijos sprendimus, nustatančius ieškovės nuopelnų ir pirmenybės balus vykdant 2004 m. ir 2005 m. paaukštinimo procedūrą ir sprendimus neįrašyti jos į paaukštinimų komiteto nuopelnų sąrašą ir vykdant 2004 m. paaukštinimo procedūrą paaukštintų į B*10 lygį pareigūnų sąrašą.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pagrįsdamas savo ieškinį ieškovas nurodo, kad paaukštinimo komitetas, po to, kai iš administracijos buvo gautas teigiamas atsakymas dėl ieškovo pirmojo skundo, neišsamiai įvertino jo nuopelnus.

Dėl 2004 m. veiklos ieškovas būtent nurodo esminę vertinimo klaidą, kadangi jo 2004 m. veiklos nuopelnai buvo prilyginti pareigūnų, priskirtų "tyrimų" biudžetui, nuopelnams, tuo tarpu kai šia veikla jis priskirtinas "einamajam" biudžetui.

Dėl 2005 m. veiklos ieškovas mano, kad Komisijos BĮT 4 straipsnio 1 dalies aiškinimas, kad nors ieškovas ir buvo paskirtas dirbti dviejuose generaliniuose direktoratuose ir buvo patvirtinta tarpinė ataskaita už 2004 m. pirmąjį pusmetį, tik galutinę ataskaitą turintis patvirtinti generalinis direktoratas yra kompetentingas suteikti prioriteto balus, yra neteisėtas.

Ieškovas mano, kad skundžiami sprendimai apskritai buvo priimti pažeidžiant Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnį, kadangi stažas, o ne nuopelnai turėjo būti esminis vertinimo kriterijus.

____________