Language of document :

Tožba, vložena 11. avgusta 2006 - Taruffi proti Komisiji

(Zadeva F-95/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Adrien Taruffi (Schouweiler, Luksemburg) (Zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasitev, da je člen 4(1) splošnih določb za izvajanje člena 45 Kadrovskih predpisov, sprejetih z Odločbo Komisije z dne 23. decembra 2004 (SDI), protizakonit;

razglasitev ničnosti odločb Komisije o določitvi točk za delovno uspešnost in prednostnih točk tožeči stranki za napredovalni obdobji 2004 in 2005, kot tudi odločb, s katerima se tožeče stranke ne uvrsti na seznam uradnikov, ki po mnenju Odbora za napredovanja izpolnjujejo pogoje za napredovanje, in na seznam uradnikov, ki so napredovali v naziv B*10 v napredovalnem obdobju 2004;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene navedbe

Tožeča stranka v podporo svoji tožbi navaja, da Odbor za napredovanja v okviru ocenjevanja ni učinkovito presodil njene delovne uspešnosti po pritrdilnemu odgovoru službe na njeno prvo pritožbo.

Tožeča stranka glede napredovalnega obdobja 2004 navaja zlasti očitno napako pri presoji njene delovne uspešnosti, ker naj bi se njena delovna uspešnost primerjala z uspešnostjo uradnikov, ki spadajo pod "raziskovalni" proračun, medtem ko naj bi sama spadala pod "operativni" proračun.

Tožeča stranka glede napredovalnega obdobja 2005 šteje za nezakonito razlago Komisije člena 4(1) SDI, po kateri naj bi bil za dodelitev prednostnih točk pristojen le generalni direktorat, ki je zadolžen za sestavo njenega končnega poročila, čeprav je bila tožeča stranka dodeljena dvema različnima generalnima direktoratoma in je bilo vmesno poročilo sestavljeno za prvo obdobje leta 2004 in vključevalo določitev točk za delovno uspešnost.

Na splošno tožeča stranka meni, da je bil s sprejemom izpodbijanih odločb kršen člen 45 Kadrovskih predpisov, ker naj bi se kot odločilno merilo upoštevala delovna doba in ne delovna uspešnost.

____________