Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 14. oktoobri 2006. aasta otsus - Chatziioannidou versus komisjon

(Kohtuasi F-100/05)1

(Ametnikud - Pensionid - Enne ühenduste juures teenistusse asumist tekkinud pensioniõigus - Ülekandmine ühenduse süsteemi- Pensioniõigusliku staaži arvutamine - Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2 - Ülekantud summa ümberarvestamise sätete kohaldamata jätmine euro kasutuselevõtu tõttu)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Eleni Chatziioannidou (Auderghem, Belgia) (esindaja: advokaat S. A. Pappas)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: D. Martin ja K. Herrmann)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada komisjoni otsus, mis käsitleb Kreekas tekkinud pensioniõiguse ülekandmist ühenduse süsteemi.

Otsuse resolutiivosa

Tühistada Euroopa Ühenduste Komisjoni 30. novembri 2004. aasta ja 20. veebruari 2005. aasta otsused, mis käsitlevad hageja pensionistaaži arvutamist pärast hageja Kreekas tekkinud pensioniõiguste kindlustus-matemaatilise ekvivalendi ülekandmist.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________

1 - ELT C 10, 14.01.2006, lk 25 (esialgu Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtus registreeritud kohtuasi T-387/05 anti 15. detsembri 2005. aasta määrusega üle Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtule).