Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 14.11.2006 - Chatziioannidou v. komissio

(Asia F-100/05)1

(Henkilöstö - Eläkkeet - Ennen yhteisöjen palvelukseen tuloa saadut eläkeoikeudet - Siirto yhteisön järjestelmään - Palvelusvuosien laskeminen - Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta - Siirrettyyn määrään sovellettavaa muuntokurssia koskevien säännösten soveltamatta jättäminen euron käyttöönoton vuoksi)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Eleni Chatziioannidou (Auderghem, Belgia) (edustaja: asianajaja S. A. Pappas)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: D. Martin ja K. Herrmann)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö - Komission sellaisen päätöksen kumoaminen, joka koskee Kreikassa ansaittujen eläkeoikeuksien siirtämistä yhteisön järjestelmään

Tuomiolauselma

Kumotaan komission 30.11.2004 ja 20.2.2005 tekemät päätökset, jotka koskevat kantajan palvelusvuosien laskemista sen jälkeen, kun kantajan Kreikassa saamien eläkeoikeuksien vakuutusmatemaattisesti laskettu pääoma siirrettiin yhteisön järjestelmään

Euroopan yhteisöjen komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 10, 14.1.2006, s. 25 (asia on alun perin kirjattu Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa numerolla T-387/05 ja siirretty Euroopan unionin virkamiestuomioistuimeen 15.12.2005 annetulla määräyksellä).