Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2006. gada 14. novembra spriedums -Chatziioannidou pret Komisiju

(lieta F-100/05) 1

Ierēdņi - Pensijas - Tiesības uz pensiju, kas iegūtas pirms stāšanās Kopienu dienestā - Pārnešana uz Kopienu režīmu - Izdienas gadu aprēķināšana - Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts - Noteikumu par pārnestās summas monetāro konversiju nepiemērošana sakarā ar euro ieviešanu

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eleni Chatziioannidou, Auderghem (Beļģija) (pārstāvis - S. A. Pappas, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - D. Martin un K. Herrmann)

Priekšmets

Komisijas lēmuma par Grieķijā iegūto tiesību uz pensiju pārnešanu uz Kopienu režīmu, atcelšana.

Rezolutīvā daļa

atcelt Eiropas Kopienu Komisijas 2004. gada 30. novembra un 2005. gada 20. februāra lēmumus par prasītājas izdienas gadu aprēķināšanu pēc Grieķijā iegūto tiesību uz pensiju aktuārā ekvivalenta pārnešanas uz Kopienu režīmu;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 10, 14.01.2006., 25. lpp., (lieta sākotnēji reģistrēta Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā ar numuru T-387/05 un ar 15.12.2005. rīkojumu nodota Eiropas Savienības Civildienesta tiesai).