Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence z dne 14. novembra 2006 - Chatziioannidou proti Komisiji

(Zadeva F-100/05)1

(Uradniki - Pokojnine - Pokojninske pravice, pridobljene pred nastopom službe pri Skupnostih - Prenos v sistem Skupnosti - Izračun pokojninske dobe - Člen 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom - Neuporaba določb v zvezi s pretvorbo valute prenesenega zneska zaradi uvedbe evra)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Eleni Chatziioannidou (Auderghem, Belgija) (zastopnik: S. A. Pappas, avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: D. Martin in K. Herrmann, agents)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije o prenosu pokojninskih pravic, pridobljenih v Grčiji, v sistem Skupnosti.

Izrek sodbe

Odločbi Komisije Evropskih skupnosti z dne 30. novembra 2004 in z dne 20. februarja 2005 o izračunu pokojninske dobe tožeče stranke po prenosu aktuarskega ekvivalenta pokojninskih pravic, pridobljenih v Grčiji, v sistem Skupnosti, se razglasita za nični.

Komisiji Evropskih skupnosti se naloži plačilo stroškov.

____________

1 - UL C 10, 14.1.2006, str. 25 (zadeva, najprej vpisana pri Sodišču prve stopnje Evropskih skupnosti pod številko T-387/05 in odstopljena Sodišču za uslužbence Evropske unije s sklepom z dne 15.12.2005).