Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 22. listopadu 2006 - Larsen v. Komise

(Věc F-11/06)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda prvního senátu rozhodl o vyškrtnutí věci v důsledku dohody o smíru.

____________

1 - Úř. věst. C 74, 25.3.2006, s. 36.