Language of document :

Kendelse afsagt af EU-Personaleretten den 22. november 2006 - Larsen mod Kommissionen

(Sag F-11/06) 1

Processprog: fransk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 - EUT C 74 af 25.3.2006, s. 36.