Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 22. novembri 2006. aasta määrus - Larsen versus komisjon

(Kohtuasi F-11/06)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Esimese koja esimees tegi kohtuvälise kokkuleppe alusel määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1 - ELT C 74, 25.3.2006, lk 36.