Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 22 november 2006 - Larsen mot Kommissionen

(Mål F-11/06)(1)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 74 25.3.2006, s. 36