Language of document :

Kanne 29.9.2006 - Spee v. Europol

(Asia F-121/06)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: David Spee (Rijswijk, Alankomaat) (edustaja: asianajaja D. C. Coppens)

Vastaaja: Euroopan poliisivirasto (Europol)

Vaatimukset

Europolin 5.7.2006 tekemä päätös on kumottava

Europol on velvoitettava myöntämään kantajalle kahden palkkatason ylentäminen 1.11.2005 alkaen

Europol on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja riitauttaa päätöksen, jossa hänelle myönnettiin vain sellainen palkankorotus, joka vastaa yhtä Europolin henkilöstösääntöjen 29 artiklan mukaista palkkatasoa, vaikka hänellä oli omasta mielestään oikeus kahta palkkatasoa vastaavaan ylennykseen.

Kantaja väittää, että Europol otti huomioon paitsi Europolin henkilöstösääntöjen 29 artiklan mukaisen arvioinnin, myös samojen henkilöstösääntöjen 28 artiklan mukaisen arvioinnin. Täten hallintoviranomainen sovelsi taannehtivasti 24.3.2006 päivättyä asiakirjaa, jonka otsikko on "Policy on the Determination of Salary Scale and Incremental Points of Europol Staff", ja loukkasi näin ollen oikeusvarmuuden periaatetta.

Lisäksi kantaja väittää, että vaikka oletetaan, että hallintoviranomaisella oli oikeus ottaa huomioon molemmat arvioinnit, sovellettu menetelmä on aritmeettisesti virheellinen ja työntekijän kannalta epäedullinen.

____________