Language of document :

2006. szeptember 29-én benyújtott kereset - David Spee kontra Európai Rendőrségi Hivatal (Europol)

(F-121/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: David Spee (Rijswijk, Hollandia) (képviselő: D. C. Coppens ügyvéd)

Alperes: Európai Rendőrségi Hivatal (Europol)

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Europol 2006. július 5-i határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Europolt, hogy az adjon meg a felperesnek két fizetési fokozatot 2005. november 1-jei hatállyal;

a Közszolgálati Törvényszék az Europolt kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes azt a határozatot támadja meg, amellyel csak az Europol személyzeti szabályzatának 29. cikkében írt egy fizetési fokozattal emelték a díjazását, noha álláspontja szerint két fizetési fokozatnak megfelelő emelésre volt jogosult.

Előadja, hogy az Europol nem csupán az Europol személyzeti szabályzatának 29. cikkében szereplő értékelést vette figyelembe, hanem az annak 28. cikkében szereplő értékelést is. Így az adminisztráció visszaható hatállyal alkalmazta a "Policy on the determination of Salary Scale and Incremental Points of Europol Staff" című, 2006. március 24-i dokumentumot, megsértve ezzel a jogbiztonság elvét.

Emellett a felperes azt állítja, hogy - még ha az adminisztráció jogszerűen vette is figyelembe mindkét értékelést - az alkalmazott módszer számtanilag helytelen és az alkalmazott számára hátrányos.

____________